Te Puke High School
For a real Kiwi experience

Te Puke High School

Te Puke High School

Te Puke High School

 

學校簡介

Te Puke High School位於北島城市Te Puke,鄰近新西蘭主要城陶朗加(Tauranga)及羅陀露亞 (Rotorua)。學校一向致力於為國際學生締造全方位的學習環境,使同學們能更容易適應新西蘭生活。

學校著重培養學生尊重別人及勇於承擔,以先進之學校設施幫助學生發揮他們的各項潛能。校內開辦多種課外活動,如籃球、馬術、滑雪、合唱團及管弦樂等,讓學生培養多方面興趣。

 
學生人數 (男女)
全校學生人數  900
國際學生人數  31
香港學生人數  1
中國學生人數  0
 
住宿
 接待家庭
 
 
地址:19 Tui Street, PO Box 344, Te Puke 3153, New Zealand